Tágszem

Az önmérséklet városa - Frank Lloyd Wright Broadacre Cityje

A modern nagyvárosok gondjai New Yorktól Budapesten át Tokióig rokon vonásokat mutatnak, éppen csak időben tapasztalhatunk néhány évtizednyi eltolódást fejlődésükben. Cikkünkben egy olyan példáját szeretnénk bemutatni a modern organikus gondolkodásnak, mely nem polárisan (vagylagosan) fogja fel a technológia és a környezet viszonyát.

ORGANIKUS ÉPÍTÉSZET - (TÁJ-WRIGHT)

  Egy közönséges szobának négy sarka van, hat sík határolja - vagyis ez egy Doboz. Wright egész életét e Doboz elleni harcnak szentelte. Mi lehet az oka ennek az engesztelhetetlen dobozgyűlöletnek? Kis tanulmányunk meg se próbálja minden aspektusát végigkövetni e szerteágazó témának, mindössze ismerkedésnek szánjuk a Dobozzal.

Balatoni partvonal-szabályozás

2003-as beszélgetés a Balaton-partól. Köztulajdon-e a Balaton? A partvonal szabályozás (vízpart-rehabilitációs keretterv) tervezési folyamata remekül rávilágít hazai a területi tervezés néhány problémájára. A tervek a VÁTI-ban készültek. A terv készítés rendkívül rövidre szabott határideje miatt, a tervezésben csupán a MEH (megbízó), VÁTI (tervező), az érintett önkormányzatok, nemzeti park igazgatóságok és a Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság vettek részt.  

HITEL, VILÁG, STÁDIUM

A magyar városstruktúra “elszlömösödő”, leromló belső városmagokra, és dinamikusan, de minden átgondoltság és szervezettség nélküli “rákos túlnövésként” fejlődő városperemekre oszlik. A városmagban kivételt képeznek a foghíjtelkek és a lebontásra, rehabilitációra ítélt városnegyedek, amelyeknek még megmaradt a jó esélyük a felzárkózásra.

Szelíd energia: uniós sikerágazat

A világgazdaság és a politika irányítói az 1970-es évek elején bekövetkezett olajválság óta tudatában vannak, hogy a világ fosszilis energiahordozó-tartalékai (kőolaj, földgáz, szén) nem végtelenek. Azóta keresik az alternatívákat – eleinte kevesebb, manapság egyre több sikerrel. Persze nem keres mindenki egyformán: Amerikában például csak egyes déli államokat foglalkoztatja a kérdés, az EU-ban viszont a legtöbb tagország mellett maga az unió is intenzív érdeklődést mutat.

Növekedés vagy Fejlődés? - Állásfoglalás Budapest jövőjéről

A volt ipari területeken várhatóan főként olyan új funkciójú területek fognak megtelepülni mint lakó, szolgáltató, kereskedelmi területek. Azonban természetesen nem zárható ki ipari és munkahelyi területek megtelepedése is. Ezeknek az esetében amennyiben a cél az, hogy a rozsdaövezeti fejlesztések zöldmezős beruházásokat váltsanak ki, az alacsony területi intenzitású hasznosítás nem lehet cél.

A területi tervezés reformja

Magyarországon a területi tervezés (Országos Területrendezési Terv, kiemelt térségek tervei, megye területrendezési tervek) metodikája az angolszász területen „master planning”-nak nevezet módszernél tart. Ennek – az ott 30 évvel ezelőtt általánosan használt – módszernek a lényege, hogy a tervek egy általuk hosszabb intervallum során (10-20 év) elérendő ideális állapot képét fogalmazzák meg, valamint a „receptet” mely végrehajtása ehhez szükséges.

Új Vásárhelyi terv - Új ökológiai-gazdasági katasztrófa?

Útkeresés az európai gondolkodás felé a vízrendezésben. Nyílt levél a polgári engedetlenségi mozgalmakat szervező tiszai települések polgármestereinek. Megjelent a Tágszem oldalán 2003.07.01-én.

A TÁGSZEM története - a kezdet - 2003

TÁGSZEM TÁjépítész Gondolkodók SZEllemi Műhelye. Egy szakma öntudatra ébredésének első jele. A Tágszem menüpontban folyamatosan közzétesszük a megszűnt fórumon összegyűjtött gondolatokat.
Subscribe to Tágszem