SZMSZ

MAGYAR TÁJÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A Magyar Tájépítészek Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség) Szervezeti és Működési Szabályzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján készült, a Szövetség Alapszabályának megfelelően.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
    1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Szövetség adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és a tagok feladatait és jogkörét, a Szövetség működési szabályait. Az SZMSZ-ben foglaltak kiegészítik a Szövetség Alapszabályának előírásait, és csak azzal összhangban alkalmazhatóak.
  1. A Szövetség adatai

A Szövetség neve:                                                           Magyar Tájépítészek Szövetsége

A Szövetség nevének rövidítése:                                  MTSZ

E-mail címe:                                                                     infoattajepiteszek.hu

Honlap címe:                                                                    www.tajepiteszek.hu

Adóigazgatási azonosító száma:                                 19675022-2-43

 

Szervezet típusa:                                                             közhasznú egyesület

Az alapító okirat kelte:                                                    1991. március 19.

Bírósági bejegyzés időpontja:                                     1991. június 11.

A bírósági bejegyzés száma:                                       01-02-0003655

Csatolmány: