Oktatásról

Magyarország egyetlen felsőfokú tájépítészeti képzési helye a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kara. 

A bolognai rendszer bevezetését követően a Karon kétlépcsős képzés folyik: a 6+1 féléves alapképzésre (BSc) épül rá a 4 féléves mesterképzés (MSc illetve MA).

A bolognai rendszer célja, hogy nyitottá tegye a felsőoktatást a szakok és az intézmények közötti átjárhatóság növelésével.

Az alapképzés (BSc tájrendező- és kertépítő mérnök szak) során a tehetséggondozás, a gyakorlati képzés, a megfelelő alapozáson kapja a legnagyobb hangsúlyt. A BSC szakirányos képzési időszakában a tárgyak egy része szeminárium, illetve konzultatív jellegű képzésre ad lehetőséget, ami nagymértékben segíti az önálló feladatvégzést, a kreativitást.

Az alapszakra legalább három mesterszak építhető:

- Tájépítészmérnöki szak (MSc)

- Tájépítész szak (MA)

- Településmérnöki szak (MSc)

A Tájépítész mérnöki (MSc) mesterszak olyan okleveles tájépítészeket képez, akik megfelelő ökológiai, ökonómiai, műszaki, építészeti és esztétikai ismeretekkel és kreatív, tervezői készségekkel rendelkeznek a tájépítészet szakterületén a tájrendezési, a területfejlesztési, a regionális tervezési feladatkörök magas színvonalú ellátásához.

A Tájépítész (MA) mesterszak elsősorban a kerttervezési, a szabadtér tervezési, a design-típusú feladatok ellátására készít fel, beleértve a kertművészeti alkotások rekonstrukciós tervezését és az egyes kertalkotó elemek formatervezését, az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati munkát és kapcsolódó kutató-fejlesztő tevékenységet.

A Település mérnöki (MSC) mesterszakon a képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik képesek a települések, településcsoportok rendezése, a település környezetének alakítása és infrastruktúrájának működtetése körében jelentkező, településtervezői, településépítészi, továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevékenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó kommunális, fenntartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátására, irányítására.

A Kar doktori iskolájában (Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola) 2000 óta PhD képzés is folyik.

A Karon folyó képzésről részletesebb tájékoztatás a kari honlapon található.