Csepely-Knorr Luca

Kategória: 

Talán Csepely-Knorr Luca lehet idén az Év Tájépítésze közönségdíjasa. Mindez az ön szavazatán, a te szavazatodon is múlik.

Csepely-Knorr Luca

Kutatóként a tervezői döntések, a nemzetközi szakmai és szakmák közötti dialógusok, a határokon, sőt, kontinenseken átívelő gondolatok feltérképezése a célom. Lenyűgözőnek tartom azt, ahogyan egyes teoretikai kérdések evolúciója évtizedeken, néha századokon ível át, és azt, hogy a tervezéselmélet nem függetleníthető a mindenkori társadalmi, történelmi és szociális változásoktól. Ezen folyamatok megértésén keresztül, nemzetközi kontextusban vizsgálom a magyar alkotások és elméletírások eredményeit. Tervezőként is ezt az irányt követve dolgozom azon, hogy egy adott korszak alkotásait a lehető legteljesebb kontextusban tudjuk értelmezni és értékelni, és hogy ennek megfelelően határozzuk meg tervezői hozzáállásunkat. A tervezéselmélet történetének a kutatása a társ-szakmák közös elméleti kérdéseire, a fejlődés kölcsönös hatásaira és az együttműködés nélkülözhetetlenségére is rávilágít, amit oktatóként kiemelt fontosságú üzenetnek tartok.

As a researcher my main goal is to map the design decisions, international disciplinary and interdisciplinary dialogues in design theory. As a result my work focuses intently on the knowledge transfer of theories and design ideas spread through borders and continents. I am fascinated by the inseparable links between social, historical, political movements and design theory and the evolution of these ideas through decades and even centuries. By understanding these processes I aim to investigate the designs and design theories of Hungary within its wider international context. I believe that the thorough understanding of these decisions is crucial in order to define our own attitude as designers. The research of the evolution of design theory sheds light on the theoretical questions shared by various professions, on the interlinking influences between these professions and on the essential need for cooperation, which I find to be a crucial message as an educator.