Alapszabály

Magyar Tájépítészek Szövetsége

Alapszabály

 

A kert- és tájépítészet hagyományainak ápolása és új irányainak keresése, a tájépítészeti minőség javítása, a környezet természeti és kulturális értékeinek megőrzése és bővítése valamint komplex ökológiai rendszerének javítása, a szakterület társadalmi szerepének növelése, érdekeinek hatékony képviselete érdekében a közhasznú tevékenységet végző SZÖVETSÉG az alábbi Alapszabály szerint működik tovább.

 

 1. Általános rendelkezések
 • A szervezet neve: Magyar Tájépítészek Szövetsége (továbbiakban Szövetség)
 • rövidítve: MTSZ
 • angolul: Hungarian Association of Landscape Architects (HALA)
 • németül: Bund Ungarischer Landschaftsarchitekten
 • franciául: Societé des Architectes Paysagistes Hongrois
 • A Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet.
 • A Szövetség székhelye: 1118 Budapest, Villányi út 35-43.
 • A Szövetség logója:

 • A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 • A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint közhasznú szervezet. Tevékenysége az emberi környezet rendezett alakítása és védelme, amelynek során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 4. § (3) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott olyan közfeladatot lát el, amelyről az állami szerveknek és helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. Tevékenységével hozzájárul a zöldfelület-, közterület-, településtervezéssel, területfejlesztéssel, területrendezéssel, tájtervezéssel, oktatás- szemléletformálással kapcsolatos közfeladatok ellátásához, kiemelt figyelemmel az ökológiai, életminőségi szempontokra.
 • A Szövetség tevékenységének legfontosabb adatait – évenként – nyilvánosságra hozza.
 1. A Szövetség céljai
 • A magyar táj, az emberi élettér minőségének javítása.
 • Mindazon törekvések támogatása, amelyek elősegítik 2.1 pontban megfogalmazott alapelvet.
 • A tájépítészet szakterület és képviselői tevékenységeinek összehangolása, a szakmai közösség erősítése, működtetése.
 • Részvétel a tájépítészet szakterület társadalmi szerepének, és a szakterületet képviselők érdekeinek minél hatékonyabb hazai és nemzetközi képviseletében.
 1. A Szövetség kiemelt tevékenységi köre
 • Az épített és az ember által használt természetközeli környezet átfogó – ökológiai, gazdasági, társadalmi és esztétikai szemléletű alakítása.
 • A műszaki szemléletű tervezés, irányítás, gondolkodás elmozdítása az átfogó, ökológiai alapú megközelítés felé
 • a közterületek – települési szabadterek – tervezésében, szabályozásában, ellenőrzésében,
 • a települési és térségi zöldfelület-fejlesztési programok készítésében,
 • a tájtervezésben (külterület szabályozás, területrendezés).
 • A szakmai célok eléréséhez, bemutatásához rendezvények, kiállítások, konferenciák szervezése, hasonló szakmai rendezvényeken való megjelenés, a nemzetközi szakmai szervezetek munkájában való részvétel.
 • Részt vesz és véleményezi a környezeti/területi/építésügyi tervezési rendszer, a tervezési jogosultság alakulását, kiemelt figyelemmel a köztér, közterület, zöldfelület, valamint a tájrendezéssel (terület- és településrendezéssel) kapcsolatos munkafázisokat.
 • Figyelemmel kíséri a tervezési jogosultság, az engedélyezési, és ellenőrzési tevékenység szabályozásának folyamatát.
 • Támogatja a tájépítészeti oktatást.
Csatolmány: